Студенту-заочнику

~ інформація для студентів заочної форми навчання ~

Заочне відділення Стрийського коледжу ЛНАУ відкрито 26 лютого 1952 року.
За час його існування підготовлено 8673 фахівця:
Кількість по окремих спеціальностях:
 • техніків-механіків - 4832 особи;
 • техніків-електриків - 3057 осіб;
 • молодших спеціалістів з права - 299 осіб;
 • техніків-програмістів - 90 осіб;
 • бухгалтерів - 321 особа;
 • фахівців з організації ведення фермерського господарства - 74 особи;
 • інженерів-механіків – 111 осіб.
На навчання за заочною формою приходять не лише учні шкіл, училищ, а й спеціалісти з певним досвідом роботи, керівники підрозділів.
Контингент студентів-заочників складає 132 особи. Ліцензований обсяг набору по спеціальностях:
 • 208 «Агроінженерія» - 50;
 • 081 «Право» - 25;
 • 022 «Комп’ютерні науки» - 25;
 • 041 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - 30;
 • 071 «Облік і оподаткування» - 20 чоловік.
На заочному відділенні працює 57 викладачів, які мають певний досвід роботи та педагогічну освіту.
Навчальний заклад здійснює теоретичну та практичну підготовку за заочною формою навчання на основі чинних стандартів освіти та у відповідності до освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм висококваліфікованих фахівців для здійснення фахової діяльності в агропромисловому комплексі за спеціальностями з ліцензованим обсягом:
 • 208 «Агроінженерія» - 63 особи;
 • 081 «Право» - 16 осіб;
 • 022 «Комп’ютерні науки» - 15 осіб;
 • 041 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - 33 особи;
 • 071 «Облік і оподаткування» - 5 осіб.
Організація освітнього процесу здійснюється у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти і науки України та нормативно-правових актів Львівського національного аграрного університету і Стрийського коледжу Львівського НАУ.
Студенти заочної форми навчання викликаються на сесії протягом навчального року відповідно до затвердженого графіку навчального процесу три рази на рік. Загальна тривалість сесій не перевищує 30 днів для студентів 1-2 курсів та 40 днів – для студентів 3 курсу.
Перша сесія є настановною і відбувається протягом вересня – жовтня. Друга сесія (осіння) є заліково-екзаменаційною, але під час неї можуть проводитись лекції з дисциплін, що будуть складатись протягом третьої сесії.
Зимова сесія проводиться протягом листопада – лютого. Третя сесія (весняна) є заліково-екзаменаційною і відбувається протягом березня - червня.
У зв’язку з поважними причинами за заявою студента терміни проведення сесій можуть бути індивідуально змінені.
Для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 041 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», що навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «фаховий молодший спеціаліст» та «кваліфікований робітник» відбувається дипломування (написання та захист дипломної роботи).
Для студентів спеціальностей 081 «Право», 022 «Комп’ютерні науки», 071 «Облік і оподаткування», що навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «фаховий молодший бакалавр» та «кваліфікований робітник» по завершенню навчання проводяться комплексні екзамени.
До підсумкової атестації та дипломування не допускаються студенти, які мають академічні заборгованості з навчальних дисциплін.
Відповідно до Закону України «Про відпустки» № 504/96-вр від 15.11.1996 студенти, які успішно навчаються, мають право на додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. Підставою для надання такої відпустки є довідка-виклик на сесію, яку одержує студент персонально у відділі заочного навчання. За умови успішного складання поточної сесії (відсутність академічних заборгованостей з дисциплін) довідка-виклик на наступну сесію виписується в останній день (крім суботи та неділі) поточної сесії або у міжсесійний період.
Студенти, що вступили на навчання за однією спеціальністю, об’єднуються у групи. Протягом навчального року група студентів вивчає та складає дисципліни у відповідності з робочим планом, який отримує на настановній сесії, згідно розкладу занять.
Дисциплінарний контроль складання студентами іспитів та заліків в період заліково-екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом, проводиться відділом заочного навчання. Несвоєчасний вихід студента на сесію можливий лише з поважних причин, викладених в заяві та підкріплених відповідними документами, за письмового дозволу директора коледжу. Заява оформляється до настання сесії.
Підсумковий аналіз результатів сесії проводиться протягом тижня після її завершення. Студенти, які не з'явились на сесію без поважних причин, вважаються такими, що отримали незадовільні оцінки з дисциплін, що виносились на іспитову сесію, підлягають виключенню з коледжу.
Переведення на наступний курс можливо лише при абсолютній відсутності академічної заборгованості. Підготовка перевідного наказу здійснюється 31 серпня.
Контроль за своєчасною оплатою студентами навчання проводиться згідно укладених договорів. Терміни внесення оплати: до 10 вересня 50% від річної суми оплати за навчання; до 10 лютого остаточний розрахунок за навчальний рік. Відрахування студентів, які не виконують умови укладених договорів здійснюється протягом п'яти днів після встановлених термінів оплати.
Поновлення відрахованих студентів:
поновлення на наступний курс можливе при встановленні академічної різниці в кількості не більше 5 дисциплін (в іншому випадку поновлення можливе на курс нижчий від того, з якого студент відрахований);
для поновлення обов'язковою умовою є повторне вивчення дисциплін (ліквідація академічної заборгованості), терміни якого встановлюються в індивідуальному порядку директором коледжу або його заступником;
підготовка наказу про поновлення здійснюється в канікулярний період до настановної сесії, а також в індивідуальному порядку протягом місяця до початку заліково-екзаменаційних сесій.
При поновленні укладається новий договір, який передбачає вартість навчання за цінами, що діють на момент її підписання.
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.