Загальна інформація

~ інформація про бібліотеку коледжу ~


Бібліотеки є скарбницями інформації, основні завдання яких – забезпечення інформаційних потреб читачів.

Бібліотека нашого коледжу першочерговим своїм завданням вважає забезпечення своїх студентів необхідною літературою відповідно до навчального процесу, якісного обслуговування читачів, задоволення їх запитів.

До послуг користувачів у нас є абонемент і два читальних зали. Один читальний зал знаходиться в головному корпусі, а другий – у гуртожитку № 4, де студенти можуть працювати у вечірній час.

Для більш широкого залучення студентів до бібліотеки організовуються екскурсії у бібліотеку і читальні зали у вересні, під час яких працівники бібліотеки знайомлять студентів нового набору із правилами користування бібліотекою, розповідають, як користуватися каталогами, картотеками, довідковим фондом бібліотеки, а також проводять бесіди про культуру читання .

Інформація про нові надходження в бібліотеку здійснюються шляхом складання бюлетенів про нові надходження, які вивішуються у викладацькій. У читальному залі знаходиться постійно діюча виставка: «Знайомтесь. Нові книги». Також складаються тематичні списки літератури, з якими можна ознайомитись на стенді «Бібліотечний інформатор», який знаходиться на абонементі. На стенді « ібліотечний вісник», який знаходиться при вході у читальний зал, вивішується інформація про нові надходження літератури, періодичні видання та масові заходи, які проводяться у читальному залі.

За останній час змінилися навчальні програми, плани, а також відкрилися нові спеціальності, і тому книжковий фонд бібліотеки необхідно поновлювати новою літературою. На сьогоднішній день до нас надходить література з правознавства, економіки, бухгалтерського обліку, фінансів, менеджменту, маркетингу, а також література з інформатики та комп’ютеризації, література з туризму, землевпорядкуванню.

Сьогоднішнє життя важко уявити без комп’ютерних технологій. І одним із джерел отримання необхідної інформації з різних галузей знань є Інтернет. Але це аж ніяк не означає, що книзі відводиться другорядне місце, адже вона була і залишається основним джерелом знань, а сучасні технології служать його доповненням.

Саме тому в читальному залі бібліотеки Стрийського коледжу ЛНАУ створено «Інформаційний Інтернет-центр». До послуг користувачів 12 комп’ютерів, 2 принтери – кольоровий і чорно-білий, 1 сканер, ксерокс. Всі комп’ютери читального залу підключені до локальної мережі коледжу. Завдяки цьому студенти та працівники коледжу отримали безкоштовний доступ до глобальної мережі Інтернет, що дає їм можливість використовувати інформацію з різних галузей знань для навчання і різностороннього розвитку.

Для більш ефективної роботи бібліотеки в електронному варіанті розроблена «Картотека забезпечення підручниками». Картотека складається з трьох основних розділів:
1. Обов’язкові предмети.
2. Спеціальності.
3. Методична література .

У зв'язку з надходженням нової літератури картотека постійно поновлюється. І це дає змогу нашим користувачам знайомитися з новими виданнями.

Для послуг студентів створена «Картотека електронних посібників викладачів коледжу», яка містить наступні матеріали:
1. Електронні посібники.
2. Методичні матеріали.
3. Прикладні програми.

Ця картотека дає можливість користувачам знайти необхідну тему з того чи іншого предмета і роздрукувати її, або перелік тестів, які допоможуть студентові підготуватися до занять. Для самостійного вивчення матеріалу є перелік питань та інше. А прикладні програми допомагають студентам перевірити правильність виконання лабораторних та практичних робіт, провести необхідні розрахунки при виконанні курсових та дипломних проектів.
Крім того, розпочалось створення тестів для перевірки знань студентів всіх спеціальностей. Тестування проводиться з допомогою комп’ютерів та сучасних програм тестування, що дає широкі можливості для перевірки теоретичних знань студентів. Весь процес відбувається автоматизовано і дозволяє значно економити час при проведенні контролю знань.


82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.