Освітній процес

~ нормативні документи, що стосуються освітнього процесу ~

Положення про вирівнювальний літній семестр для вступників окр «кваліфікований робітник »на 3 курси освітньо-професійних програм підготовки фахівців окр «молодший спеціаліст»


Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за рахунок видатків державного бюджету.


Експертні висновки акредитаційної експертизи за галуззю знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" спеціальності 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" у Стрийському коледжі Львівського НАУ


82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.