Освітній процес

~ нормативні документи, що стосуються освітнього процесу ~

Експертні висновки акредитаційної експертизи за галуззю знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" спеціальності 5.05010101 "Обслуговування програмних систем і комплексів" у Стрийському коледжі Львівського НАУ


Положення про перезарахування дисциплін та форм їх атестації (екзаменів і заліків) для осіб, які зараховуються на другий (третій) курс навчання або переводяться (поновлюються)


82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.