Освітній процес

~ нормативні документи, що стосуються освітнього процесу ~

Експертні висновки акредитаційної експертизи за галуззю знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва" спеціальності 5.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва" у Стрийському коледжі Львівського НАУ


Експертні висновки акредитаційної експертизи за галуззю знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва" спеціальності 5.10010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" у Стрийському коледжі Львівського НАУ