Освітній процес

~ нормативні документи, що стосуються освітнього процесу ~

Експертні висновки акредитаційної експертизи за галуззю знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва" спеціальності 5.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва" у Стрийському коледжі Львівського НАУ


Експертні висновки акредитаційної експертизи за галуззю знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва" спеціальності 5.10010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" у Стрийському коледжі Львівського НАУ


82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.