192 Будівництво та цивільна інженерія

Загальна інформація:
 • галузь знань: 19 Архітектура та будівництво
 • спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр
Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання:
Молодший бакалавр із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» підготовлений як для продовження навчання на першому рівні вищої освіти (бакалавр) так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.
Фахова компетентність із спеціальності передбачає здатність:
 • розроблення окремих планувальних рішень;
 • використання об’ємно-планувальних рішень для подальшого проектування;
 • оцінка геологічних особливостей будівельного майданчика;
 • визначення напружено-деформованого стану стержневих елементів споруди;
 • розроблення будівельно-конструктивних рішень гідравлічними розрахунками трубопроводів і навантажень на будівлі від тиску рідини або газу;
 • вирішення окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції;
 • розроблення економічної частини проекту;
 • розроблення електро-технічної частини проекту будівельними процесами та організацією будівельного виробництва;
 • керівництво будівельними процесами;
 • опрацювання технічної інформації;
 • контроль якості робіт;
 • організація дотримання безпеки та гігієни праці;
 • контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних норм;
 • проведення аналізу нещасних випадків та аварій;
 • забезпечення необхідного рівня індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій;
 • забезпечення захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • організація дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження.
Зможуть обіймати посади:
 • технік-будівельник;
 • технік-доглядач;
 • технік-проектувальник;
 • технік-лаборант (будівництво);
 • технік з нормування праці;
 • технік з підготовки виробництва;
 • доглядач будови.
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.