071 Облік і оподаткування

Загальна інформація:
 • галузь знань: 07 Управління та адміністрування
 • спеціальність: 071 Облік і оподаткування
 • освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр
 • кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з оціночної діяльності
 • форма навчання: денна та заочна
 • ліцензований обсяг прийому: 30 осіб - денна форма,  20 – заочна форма навчання.
 • термін навчання: на основі БЗСО - 2 роки 10 місяців, на основі ПЗСО - 1 рік 10 місяців
 • випускна комісія: Циклова комісія обліково-економічних дисциплін
 • голова комісії: Борис Василь Михайлович
 • завідувач відділенням: Левкович Іванна Стефанівна
Здобувачі вищої освіти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:
 • бухгалтерського обліку як інформаційної моделі економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;
 • аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій;
 • планування, контроль і мінімізація оподаткування підприємства;
 • використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру;
 • прийняття неординарних управлінських рішень на основі фундаментальних знань правових норм господарювання і оподаткування.
Робота, яку зможуть виконувати:
 • досліджувати закономірності розвитку й управління податковими процесами, і бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України;
 • управляти фінансовим станом підприємства;
 • управляти податковими ризиками;
 • здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік, розробляти напрямки оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому;
 • займатися вивченням та аналізом стандартних та нетипових податкових схем, консультувати у сфері оподаткування тощо.
Зможуть обіймати такі посади:
 • бухгалтером;
 • бухгалтером-касиром;
 • бухгалтером-ревізором;
 • бухгалтером-експертом;
 • керівником групи обліку;
 • контролером-ревізором;
 • економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економістом-аналітиком;
 • ревізором;
 • ревізором-інспектором податкової служби;
 • консультантом із економічних питань;
 • службовцем податкових органів;
 • податковим інспектором;
 • митним інспектором;
 • інспектором з контролю за цінами;
 • інспектором з експорту;
 • фахівцем із оподаткування;
 • податковим експертом;
 • фахівцем з бухгалтерського супроводу, спрямованого на податкову оптимізацію.
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.