072 Фінанси, банківська справа та страхування

Загальна інформація:
 • галузь знань: 07 Управління та адміністрування
 • спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр
 • кваліфікація: бухгалтер
 • форма навчання: денна
 • ліцензований обсяг прийому: 20 осіб
 • термін навчання: на основі БЗСО - 2 роки 10 місяців, на основі ПЗСО - 1 рік 10 місяців
 • випускна комісія: Циклова комісія обліково-економічних дисциплін
 • голова комісії: Борис Василь Михайлович
 • завідувач відділенням: Левкович Іванна Стефанівна
Здобувачі вищої освіти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:
 • державних і муніципальних фінансів, податків;
 • банківської і страхової справи, грошового обігу;
 • фінансового менеджменту, фінансових ринків, у т.ч. міжнародних;
 • оцінки вартості бізнесу;
 • фінансового посередництва (інвестиційних компаній, пенсійних фондів, довірчих товариств, кредитних спілок, лізингових компаній, факторингу, лотерей, ломбардів, операцій з нерухомим майном, фінансування будівництва житла);
 • валютних операцій, біржової діяльності;
 • фінансів підприємств, корпоративної власності;
 • організаційно-управлінській, науково-дослідній та освітній тощо.
Робота, яку зможуть виконувати:
Робочі місця в фінансових, банківських установах і страхових компаніях, інвестиційних і пенсійних фондах, на підприємствах, що здійснюють діяльність на фінансовому ринку і у фінансово-правовому секторі, спеціалісти у фіскально-бюджетних і податкових установах, спеціалісти з фінансів і кредиту, (здійснюють фінансовий моніторинг, фінансове планування тощо) на державних і приватних підприємствах.
Зможуть обіймати такі посади:
 • Бухгалтер;
 • Економіст;
 • Ревізор;
 • Касир;
 • Державний податковий інспектор;
 • Операціоніст з фінансів;
 • Кредитний інспектор;
 • Старший контролер-оператор;
 • Старший контролер-касир;
 • Офіс-менеджер;
 • Аудитор;
 • Страховий агент.
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.