208 Агроінженерія

Загальна інформація:
 • галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство
 • спеціальність: 208 Агроінженерія
 • освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший фаховий бакалавр
Ключові результати навчання, доступ до подальшого навчання:
Молодший бакалавр із спеціальності 208 «Агроінженерія» підготовлений як для продовження навчання на першому рівні вищої освіти (бакалавр) так і практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних, професійних та практичних навичок.
Фахова компетентність із спеціальності передбачає здатність:
 • використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання технологічних процесів аграрного виробництва;
 • проектувати механізовані технологічні процеси сільськогосподарського виробництва, використовуючи основи природничих наук;
 • використовувати основи механіки твердого тіла і рідини; матеріалознавства і міцності матеріалів для опанування будови та теорії сільськогосподарської техніки;
 • до конструювання машин на основі графічних моделей просторових форм та інструментів автоматизованого проектування;
 • використовувати теоретичні основи та базові методи термодинаміки і гідравліки для визначення і вирішення інженерних завдань;
 • вибирати і використовувати механізовані технології, в тому числі в системі точного землеробства; проектувати та управляти технологічними процесами й системами виробництва, первинної обробки, зберігання, транспортування та забезпечення якості сільськогосподарської продукції відповідно до конкретних умов аграрного виробництва;
 • комплектувати оптимальні сільськогосподарські агрегати, технологічні лінії та комплекси машин;
 • до використання технічних засобів автоматики і систем автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві;
 • виконувати монтаж, налагодження, діагностування та випробування сільськогосподарської техніки, технологічного обладнання, систем керування і забезпечувати якість цих робіт;
 • організовувати використання сільськогосподарської техніки відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й охорони довкілля;
 • планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати відмови сільськогосподарської техніки та технологічного обладнання;
 • аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію для організації матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва;
 • організовувати роботу та забезпечувати адміністративне управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового виробництва відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці;
 • аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні заходи;
 • здійснювати економічне обґрунтування доцільності застосування технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві, інженерно-технічних заходів з підтримання машинно-тракторного парку, фермської та іншої сільськогосподарської техніки в працездатному стані.
Зможуть обіймати посади:
 • завідувач двору (машинного);
 • керуючий дільницею (сільськогосподарською);
 • завідувач майстерні;
 • механік дільниці;
 • механік цеху;
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів;
 • механік;
 • механік автомобільної колони (гаража);
 • механік виробництва;
 • технік з механізації трудомістких процесів;
 • інспектор з охорони праці;
 • наладчик сільськогосподарських машин і тракторів;
 • слюсар з паливної апаратури;
 • слюсар з ремонту автомобілів;
 • слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування.
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.