081 Право

Загальна інформація:
 • галузь знань: 0403 Право
 • спеціальність: 081 Право
 • освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр
 • кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з права
 • форма навчання: денна та заочна
 • ліцензований обсяг прийому: 50 осіб
 • термін навчання: на основі БЗСО - 3 роки 10 місяців, на основі ПЗСО - 2 роки 10 місяців
 • випускна комісія: Циклова комісія правових дисциплін
 • голова комісії: Яцентюк Світлана Ярославівна
 • завідувач відділення: Левкович Іванна Стефанівна
Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:
 • аналізу змісту нормативно-правових актів та проведення правової експертизи;
 • формулювання та обґрунтування юридичних висновків, пропозицій, рекомендацій;
 • застосування загальних вимог правової норми до конкретної життєвої ситуації шляхом прийняття відповідного рішення;
 • надання правової допомоги у захисті прав і законних інтересів громадян;
 • складання документів, в яких відображається або посвідчується інформація, що має правове значення;
 • тлумачення правових норм.
Робота, яку зможуть виконувати:
 • проводити консультування з правових питань;
 • моделювати можливі правопорушуючі ситуації, визначати засоби для їх попередження;
 • виступати в юридичних установах, використовуючи засоби медіації;
 • планувати та реалізовувати професійну діяльність на підставі нормативно-правових актів України та етичних стандартів правничої професії;
 • вести юридичні справи і здійснювати певний комплекс процесуальних юридично значущих дій, пов'язаних з вирішенням конкретної життєвої ситуації;
 • складати та оформляти документацію, у тому числі юридичну, з урахуванням сучасних вимог діловодства;
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.