242 Туризм

Загальна інформація:
Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:
Теоретична підготовка.
Невід'ємною частиною навчання у туристичному напрямку є досконале вивчення іноземних мов професійного спрямування. Тому важливою перевагою програми підготовки фахівців з туризму  у Стрийському фаховому коледжі ЛНАУ є особливий акцент на поглибленому вивченні студентами кількох іноземних мов - англійська, польська та німецької. Це забезпечуватиме високий рівень підготовки та конкурентноспроможності на ринку праці фахівців.
Стрийський фаховий коледж ЛНАУ співпрацює з університетами України, Польщі, Словаччини, Німеччини, Данії та іншими країнами. Відповідно до укладених договорів, є можливість брати участь в обміні студентами, проходити стажування та практику, а також працювати під час навчання.
Практична підготовка.
Важливою складовою загального процесу підготовки фахівців туристичного обслуговування є практики у виробничих умовах (туристичних підприємствах, готелях, музеях). Вони допоможуть студентам закріпити теоретичні знання, отримані під час навчального процесу, розвинути і сформувати навички та вміння виробляти, організовувати, аналізувати та здійснювати професійну діяльність.
Студенти спеціальності 242 «Туризм» за період навчання матимуть змогу пройти професійно-практичну підготовку, яка складається з практик: «Вступ до спеціальності», «Організація екскурсійного обслуговування», «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Географія туризму» та навчально-технологічної практики з дисципліни «Технологія і організація туристичного обслуговування». Під час проходження практик на туристичних підприємствах студенти ознайомляться з обов'язками агента з організації туризму: помічника менеджера з напрямку, з бронювання та продажу, з видачі документів; помічника менеджера відділу транспортних турів; організатора екскурсій; організатора дозвілля туристів тощо.
Зможуть обіймати посади:
  • референт з основної діяльності (туризм)
  • менеджер з внутрішнього туризму
  • менеджер з міжнародного туризму
  • екскурсовод
  • керівник туристичної групи
  • організатор подорожей (екскурсій)
  • агент туристичного бізнесу
  • керівник туристичної бази, туристичного табору
  • консультант з питань безпеки в туризмі та страхування в туризмі
  • туроператор
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.