• Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 860-л від 12.06.2019 р. 19 червня 2019 року розпочали свою роботу експертні комісії з чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів у складіі:

 • Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 860-л від 12.06.2019 р. з 19 по 21 червня 2019 року у коледжі працювали експертні комісії з чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями 5.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ" та 5.10010102 "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК".

 • Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 933-л від 19.06.2019 р. 25 червня 2019 року розпочали свою роботу експертні комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Бухгалтерський облік зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Стрийському коледжі Львівського національного аграрного університету

  Давиденко Надія Миколаївна – завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

  Гриценко Ольга Миколаївна – голова циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування, Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук. 

 • Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2019 р. №394-л 3 грудня 2019 року розпочала свою роботу експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми «Туризм» зі спеціальності 242 Туризм освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст у складі:

  Голова комісії:
  Герасименко Віктор Григорович, професор кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук, професор;

  Член комісії:
  Дівнич Оксана Степанівна, голова циклової комісії дисциплін туристичного і готельного обслуговування Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу, викладач вищої категорії, викладач-методист.

  Експертна комісія продовжить свою роботу до 5 грудня 2019 року включно.

 • Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2019 р. №394-л у коледжі працювала експертна комісія з чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 242 "Туризм".

82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.