Завозіна Любов Богданівна
Завозіна Любов Богданівна
Завозіна Любов Богданівна
Завозіна Любов Богданівна
Голова циклової комісії, викладач туристичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, методист.

Кобрин Іван Михайлович
Кобрин Іван Михайлович
Кобрин Іван Михайлович
Кобрин Іван Михайлович
Викладач туристичних дисциплін спеціалізації менеджмент туристичної індустрії, спеціаліст І категорії, працює в Стрийському коледжу ЛНАУ на посаді викладача

Гребенюк Анастасія Федорівна
Гребенюк Анастасія Федорівна
Гребенюк Анастасія Федорівна
Гребенюк Анастасія Федорівна
Закінчила Івано-Франківський Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. Магістр курортної справи, фахівець санаторно-курортної справи. Працює в Стрийському коледжі ЛНАУ з 2016 року на посаді викладача.

Дуда Павло Миколайович
Дуда Павло Миколайович
Дуда Павло Миколайович
Дуда Павло Миколайович
Викладач фізичного виховання, спеціаліст ІІ категорії, працює в Стрийському коледжі ЛНАУ на посад викладача з 2016 р.

Петрухін Дмитро Семенович
Петрухін Дмитро Семенович
Петрухін Дмитро Семенович
Петрухін Дмитро Семенович
Викладач фізичного виховання, спеціаліст І категорії, працює в Стрийському коледжі ЛНАУ на посад викладача з 1990 р.

Іваницька Оксана Олексіївна
Іваницька Оксана Олексіївна
Іваницька Оксана Олексіївна
Іваницька Оксана Олексіївна
Викладач фізичного виховання, спеціаліст І категорії, працює в Стрийському коледжі ЛНАУ на посад викладача з 2008 р.

Бальковська Роксолана Олегівна
Бальковська Роксолана Олегівна
Бальковська Роксолана Олегівна
Бальковська Роксолана Олегівна
Викладач фізичного виховання, спеціаліст, працює в Стрийському фаховому коледжі ЛНАУ, закінчила Львівський державний університет фізичної культури ім. І.Боберського

Путято Віталій Ігорович
Путято Віталій Ігорович
Путято Віталій Ігорович
Путято Віталій Ігорович
Викладач захисту України. Закінчив Мінське ВІЗРУ ППО, підполковник, ветеран збройних сил України, ветеран АТО.

Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети й працюють викладачі циклової комісії викладачів фундаментльних та дисциплін професійної підготовки спеціальності «Туризм», фізичного виховання та захисту Вітчизни.
Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін з циклу туристичної підготовки та фізичного виховання для усіх спеціальностей коледжу. Навчальна робота циклової комісії організована з урахуванням навчально-виховного процесу та спрямована на формування знань, умінь та навичок студентів із фундаментальних дисциплін.
Методична робота, над якою працюють викладачі циклової комісії: «Впровадження інноваційних методів навчання при викладанні предметів туристичного спрямування та фізичного виховання».

Мета діяльності:
 • навчити використовувати одержані знання, уміння і навички для практичного їх впровадження у життєвому просторі людини;
 • розвивати та удосконалювати логічне і абстрактне мислення, просторову уяву, кмітливість і винахідливість;
 • пропагувати здоровий спосіб життя та формувати мотивації і переконання у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя;
 • виховувати духовно та інтелектуально підготовлену до самостійного життя людину з життєвими компетентностями і загальнолюдськими цінностями.
Основні завдання:
 • підвищення роботи методичної комісії, шляхом самоосвіти та самореалізації кожного педагога згідно принципів дидактики;
 • розвивати диференційований, особистісний підхід при організації навчальної діяльності студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
 • пошук та впровадження новітніх методів та технологій на заняттях туристичного  циклу;
 • працювати над інтеграцією географічних наук та предметів професійного напрямку.
Шляхи реалізації завдань:
 • самоаналіз та аналіз викладання предметів туристичного циклу та фізичного виховання;
 • створення умов для розвитку і самореалізації студентів;
 • використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.
Напрямки діяльності:
 • розвивати співпрацю викладача та студента, випробовувати нові форми та методи пізнавальної діяльності студентів;
 • розширювати навчально-методичні комплекси по предметах циклу;
 • використовувати на заняттях сучасні технології навчання;
 • вдосконалювати професійні, психолого-педагогічні знання викладачів, методичну майстерність, розвивати принципи педагогічної співпраці, надавати методичну допомогу молодим викладачам;
 • підвищувати фаховий рівень викладачів шляхом стажування, відвідання виставок, семінарів, курсів з метою вдосконалення практичних навичок роботи з сучасними передовими технологіями;
 • систематично ознайомлюватися з навчально-методичною літературою, науковими публікаціями та використовувати їх у навчально-виховному процесі.
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.