Яцків Любов Федорівна
Яцків Любов Федорівна
Яцків Любов Федорівна
Яцків Любов Федорівна
Викладач вищої категорії, голова циклової комісії. Закінчила Львівський університет імені І. Франка, в коледжі з 1995 р. Завідувач кабінету № 76, куратор групи. Викладає дисципліни: «Алгоритмізація та програмування», «Комп’ютерні мережі», «Організація бази даних і знань».

Мельник Маріанна Антонівна
Мельник Маріанна Антонівна
Мельник Маріанна Антонівна
Мельник Маріанна Антонівна
Викладач першої категорії. Закінчила Дрогобицький обласний державний педагогічний інститут у 1990 році. Завідувач кабінету № 56, куратор групи. Викладає наступні дисципліни: «Основи інформатики», «Вступ до спеціальності»

Каличак Оксана Іванівна
Каличак Оксана Іванівна
Каличак Оксана Іванівна
Каличак Оксана Іванівна
Викладач другої категорії, завідувач кабінету № 55, куратор групи. Закінчила Львівський університет імені І. Франка у 2006 році, в коледжі працює з 2010 року. Викладає дисципліни: «Комп'ютерна графіка», «Адміністрування програмних систем і комплексів», «Теорія алгоритмів», «Тестування програмних систем і комплексів»

Солонинко Наталія Миколаївна
Солонинко Наталія Миколаївна
Солонинко Наталія Миколаївна
Солонинко Наталія Миколаївна
Викладач другогої категорії. Закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка у 2003 році, в коледжі працює з 2009 року. Викладає дисципліни: «Основи інформатики»

Пристай Оксана Володимирівна
Пристай Оксана Володимирівна
Пристай Оксана Володимирівна
Пристай Оксана Володимирівна
Викладач, спеціаліст. Закінчила національний університет «Львіська політехніка» за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Викладає дисципліни «Комп’ютери та комп’ютерні технології», «Обчислювальна техніка», «Основи інформатики».

Image
У переліку перспективних спеціальностей напрям інформаційні технології (Information Technologies, IT) займає особливе місце. Ця галузь вже змінила світ і продовжує відігравати ключову роль в подальшому технічному та інтелектуальному прогресі. Без комп'ютерів людству вже не обійтися, і фахівці, що в ними працюють  – скрізь потрібні.
Програміст – це спеціаліст, що займається розробкою програмного забезпечення. Більшість людей, далеких від програмування, навіть не можуть собі уявити всього розмаїття напрямів, які включає в себе професія програміст. Адже крім домашніх та офісних комп'ютерів існують ще мобільні пристрої, промислові комп'ютери і так далі. Різноманітність комп'ютерної техніки зростає з кожним роком, розширюються і сфери її застосування, а значить професія програміст не тільки не втрачає актуальності, а й навпаки, стає все більш затребуваною. Це одна з найбільш високооплачуваних професій в Україні. Вибір кар'єри програміста - короткий шлях до Європи та Америки, адже наші фахівці користуються хорошим попитом на світовому ринку.
З урахуванням потреби на сучасному ринку праці спеціалістів в галузі інформаційних технологій, у 2002 році в коледжі було розпочато підготовку техніків-програмістів. Створення спеціальності “Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень”, ( в подальшому – «Обслуговування програмних систем і комплексів» ), дало поштовх для ще інтенсивнішого використання інформаційних технологій.
Циклова комісія викладачів інформатики та комп’ютерних дисциплін була створена у вересні 2006 року з метою забезпечення ефективної та якісної підготовки майбутніх фахівців – користувачів ПК та техніків-програмістів. З часом циклова комісія була перейменована, і тепер має назву відповідно до напряму підготовки та назви спеціальності.
Більшість викладачів циклової комісії є висококваліфікованими спеціалістами, заняття проводяться на належному методичному та професійному рівні із застосування навиків і матеріалів практичної роботи. Викладачі спеціальних дисциплін володіють не тільки теоретичними знаннями, але й мають практичний досвід роботи безпосередньо на виробництві. Викладацький склад комісії  постійно поповнюється молодими працівниками. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється на курсах перепідготовки спеціалістів при вузах, шляхом стажування на передових підприємствах.

Пріоритетними напрямками діяльності циклової комісії є такі:

 • впровадження інформаційних технологій в навчальний процес;
 • інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів;
 • удосконалення викладання інформатики та комп’ютерних дисциплін;
 • комплексна інтеграція Стрийського коледжу в світову інформаційну систему;
 • розробка науково-методичного забезпечення інформатизації навчального процесу, створення електронних підручників.

З метою підтримки навчально-виховного процесу на високому рівні, формування висококваліфікованих ІТ-фахівців викладачі активно використовують сайт коледжу, навчальні відкриті середовища. Це забезпечує успішне використання інтерактивних технологій, керівництво індивідуальною самостійною роботою студентів, проведення поточного і підсумкового контролю знань.

Викладачами циклової комісії створено навчально-методичне забезпечення, з використанням сучасних WEB-технологій, для всіх нормативних та вибіркових дисциплін навчальних планів підготовки молодших спеціалістів. НМКД включають: лекційний матеріал, лабораторні і практичні роботи, навчальний матеріал і практичні завдання для самостійної роботи, матеріали для поточного і підсумкового контролю знань. Розроблені та постійно оновлюються методичні вказівки для виконання курсового проекту з програмування, проведення навчальних та виробничо-технологічних практик, навчання студентів-заочників. Ці розробки розміщуються в електронній бібліотеці на сайті коледжу та на особисних сайтах викладачів. Наші викладачі є постійними учасниками і переможцями в обласних конкурсах методичного забезпечення. Кращі розробки були представлені на виставці в ДУ НМЦ «Агроосвіта», де займали призові місця.
Важливим напрямком в роботі циклової комісії є розвиток творчих можливостей студентів, їх професійного самовираження. Сприяють цьому факультативні заняття, робота творчих груп та науково-дослідна робота . І як результат - успішні виступи студентів на науково-практичних конференціях, олімпіадах , конкурсах і змаганнях різного рівня. Щороку проводиться тиждень циклової комісії, під час якого викладачі та студенти беруть участь у  внутріколеджівських  та міжвузівських заходах. Зокрема, проводились студентські відеоконференції  «Розвиток мов програмування», «Практичне застосування  3D принтерів», «Хмарні середовища». З інтересом студенти беруть участь у щорічному конкурсі «Кібер – 20ХХ», конкурсі на кращу розробку з програмування, кращу презентацію, на швидкість набору та ін. Студенти під керівництвом викладачів циклової комісії неодноразово ставали переможцями обласної олімпіади з програмування та комп’ютерних дисциплін.

Методична проблема, над якою працюють викладачі комісії: «Підвищення якості знань шляхом застосування інтерактивних методів навчання; упровадження компетентнісного підходу в процес професійної підготовки майбутніх фахівців; використання загальнолюдських цінностей у вихованні та навчанні гармонійно розвиненого, високоосвіченого, національно свідомого громадянина України». Для рішення цієї проблеми небхідне постійне вдосконалення науково-методичного рівня викладацького складу. Цьому  сприяє участь у майстер-класах для викладачів з питань використання інформаційних технологій навчання; тематичні семінари-практикуми; обмін досвідом роботи з питань ефективного використання освітнього середовища в процесі навчання; науково-практичні конференції; спільні науково-дослідницькі проекти викладачів та студентів.

Для ефективної підготовки фахівців використовуються спеціалізовані кабінети і лабораторії:

 • Кабінет-лабораторія алгоритмізації, програмування та технології захисту інформації;
 • Кабінет основ інформатики та комп’ютерної техніки;
 • Кабінет комп’ютерної графіки;
 • Лабораторія СУБД та інформатики;
 • Лабораторія комп’ютерних мереж, схемотехніки та архітектури комп’ютерів;
 • Кабінет технології створення програмних продуктів та операційних систем;

Всі кабінети об’єднані в локальну комп’ютерну мережу коледжу, яка має вихід в Інтернет.

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року № 1151 змінено найменування спеціальності і галузі знань, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів викладачами даної циклової комісії на наступні: Шифр та найменування галузі знань - 12 Інформаційні технології. Код та найменування спеціальності - 122 Комп’ютерні науки.

Loading...
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.