Венгринович Оксана Йосифівна
Венгринович Оксана Йосифівна
Венгринович Оксана Йосифівна
Венгринович Оксана Йосифівна
Голова предметної комісії іноземних мов. Викладач німецької мови. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка у 1982 р. Працює в Стрийському коледжі ЛНУП з 1996 р.

Татарин Оксана Володимирівна
Татарин Оксана Володимирівна
Татарин Оксана Володимирівна
Татарин Оксана Володимирівна
Викладач англійської мови. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка у 1995 р. Працює в Стрийському коледжі ЛНУП з 1995 р.

Комаричко Олеся Миколаївна
Комаричко Олеся Миколаївна
Комаричко Олеся Миколаївна
Комаричко Олеся Миколаївна
Викладач англійської мови. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка у 2000 р. Працює в Стрийському коледжі ЛНУП з 2007 р.

Фугарова Світлана Василівна
Фугарова Світлана Василівна
Фугарова Світлана Василівна
Фугарова Світлана Василівна
Викладач англійської, польської та латинської мов. Закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка у 2007 р., магістратуру Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка у 2010 р. Працює в Стрийському коледжі ЛНУП з 2007 р.

Федевич Валерія Володимирівна
Федевич Валерія Володимирівна
Федевич Валерія Володимирівна
Федевич Валерія Володимирівна
Викладач англійської мови. Закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка у 2005 р. Працює в Стрийському коледжі ЛНУП з 2005 р.

Максимів Ірина Ігорівна
Максимів Ірина Ігорівна
Максимів Ірина Ігорівна
Максимів Ірина Ігорівна
Викладач англійської мови. Закінчила Дрогобицький державний педуніверситет ім. І. Франка у 2017 р. Працює в Стрийському коледжі ЛНУП з 2019 р.

Молебна Олена Тарасівна
Молебна Олена Тарасівна
Молебна Олена Тарасівна
Молебна Олена Тарасівна
Викладач англійської мови. Закінчила Міжнародний Рівненський економіко-гуманітарний університет ім. І. Франка у 2009р. Працює в Стрийському коледжі ЛНУП з 2017 р.

Предметна комісія викладачів іноземних мов працює над проблемою «Професійно-практична спрямованість вивчення іноземних мов – запорука всебічної підготовки майбутніх спеціалістів».
Використання інноваційних педагогічних технологій навчання викладачами предметної комісії забезпечує ефективне вивчення іноземної мови. Викладачі комісії формують у студентів іншомовну комунікативну, професійну та загальну компетенції.
Практикується відкритий захист проектних робіт з метою кращого вивчення іноземної мови в коледжі, на якому студенти презентують свої практичні розробки на країнознавчі теми.
Студенти постійно беруть участь в олімпіадах, творчих конкурсах, де посідають призові місця.
Викладачами предметної комісії проводяться відкриті заходи в рамках проведення тижня комісії, серед них такі як: "Вивчаємо Європу разом", "Туристичними стежками Європи", "Навчальні заклади країн Євросоюзу". Під час проведення таких заходів студенти мають можливість отримати додаткову інформацію про країни, мову, яких вони вивчають, а також розширити свій кругозір, збагатити інтелектуальний та культурний розвиток.
На заняттях Євро-клубу викладач Татарин О.В.. ефективно застосовує проблемно-пошукові, дослідницькі методи, рольові та ділові ігри, роботу у підгрупах, надає перевагу практичним заняттям з мультимедійним супроводом, спонукає студентів до практичної діяльності, нетрадиційних форм втілення власного задуму, сприяє професійному становленню особистості студента. Члени гуртка постійно беруть участь у засіданнях, які проводяться з метою інформувати студентів про життя та співпрацю з вищими навчальними закладами Великобританії і США й підготовка нової когорти кваліфікованих спеціалістів. Члени предметної комісії підтримують постійні контакти з носіями мови. У коледжі працює волонтер Корпусу Миру США Скот Карпентер, який проводить спільно із викладачами і заняття з англійської мови, і гурток, і тижні комісії.
 
У рамках програми «Практичне навчання за кордоном» викладач німецької мови предметної комісії іноземних мов Венгринович О.Й. підтримує дружні зв’язки з фірмою Аграр Контакти Інтернаціональ (Штутгарт земля Вісбаден Вюртемберг, Німеччина), де наші студенти проходять піврічну практику, з метою отримання кращих знань у професійній роботі, та знань з німецької розмовної та ділової мови.
 
Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності викладачі іноземних мов беруть участь у методичних семінарах, науково-практичних конференціях, які проводяться у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та за кордоном.
 
Викладачі предметної комісії іноземних мов є співавторами науково-методичного журналу "Методичний портал", «Учительського журналу онлайн», Венгринович О.Й. є автором навчального посібника для студентів ВПНЗ I-II рівнів акредитації з німецької мови за професійним спрямуванням для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки», Щоденника практикуму з німецької мови для студентів сільськогосподарських коледжів ( за професійним спрямуванням). Татарин О.В. підготувала «Робочий зошит з граматики для студентів усіх спеціальностей», керує курсами по підготовці та вступу абітурієнтів до нашого коледжу. Молебна О.Т. бере активну участь у художній творчості нашого навчального закладу, Максимів І.І. у роботі школи молодого викладача. Федевич В.В. створила електронний посібник «ЕnglishforLawStudents». Викладачі беруть участь у методичних семінарах, круглих столах, майстер-класах, постійно перебувають у пошуках нових форм і методів викладання дисциплін. Під керівництвом наших викладачів студенти коледжу займають призові місця в обласних творчих конкурсах.
 
Наш коледж співпрацює із німецько-українським освітнім центром «Львівська політехніка». Було організовано курси з німецької мови на сертифікат А1.1, А1.2. А2.1.А2.2, В1, В2. Після закінчення курсів та одержання диплому коледжу студенти зможуть навчатися та працювати в Німеччині.
Під час організації навчального процесу викладачі предметної комісії іноземних мов враховують психолого- фізіологічні особливості студентів, використовують широкий набір форм та засобів навчання. На заняттях панує творча, доброзичлива атмосфера. Завдяки правильній організації навчальної діяльності викладачі досягли належного рівня засвоєння навчального матеріалу та відповідної якості знань студентів.
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.