Буцяк Руслана Миколаївна
Буцяк Руслана Миколаївна
Буцяк Руслана Миколаївна
Буцяк Руслана Миколаївна
Голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, викладач математики. Закінчила Прикарпатський університет ім. В.Стефаника.

Яськів Зоряна Євгенівна
Яськів Зоряна Євгенівна
Яськів Зоряна Євгенівна
Яськів Зоряна Євгенівна
Викладач фізики. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут.

Блага Віра Василівна
Блага Віра Василівна
Блага Віра Василівна
Блага Віра Василівна
Викладач математики. Закінчила Прикарпатський університет ім. В.Стефаника.

Брик Оксана Михайлівна
Брик Оксана Михайлівна
Брик Оксана Михайлівна
Брик Оксана Михайлівна
Викладач математики. Закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка.

Полюхович Марія Федорівна
Полюхович Марія Федорівна
Полюхович Марія Федорівна
Полюхович Марія Федорівна
Викладач математики. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут.

Хомка Ірина Іванівна
Хомка Ірина Іванівна
Хомка Ірина Іванівна
Хомка Ірина Іванівна
Викладач математики. Закінчила Дрогобицький педагогічний університет ім. І.Франка.

Кухар Наталія Зеновіївна
Кухар Наталія Зеновіївна
Кухар Наталія Зеновіївна
Кухар Наталія Зеновіївна
Викладач географії. Закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка.

Дверій Христина Іванівна
Дверій Христина Іванівна
Дверій Христина Іванівна
Дверій Христина Іванівна
Викладач географії. Закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка.

Берник Ніла Петрівна
Берник Ніла Петрівна
Берник Ніла Петрівна
Берник Ніла Петрівна
Викладач хімії. Закінчила Київський державнийний університет ім. Т.Г.Шевченка.

Луговська Романна Василівна
Луговська Романна Василівна
Луговська Романна Василівна
Луговська Романна Василівна
Викладач біології. Закінчила Ужгородський державний університет.

Попович Володимир Дмитрович
Попович Володимир Дмитрович
Попович Володимир Дмитрович
Попович Володимир Дмитрович
Викладач фізики. Закінчив Дрогобицький педагогічний інститут ім. І.Франка.

Мош Лідія Богданівна
Мош Лідія Богданівна
Мош Лідія Богданівна
Мош Лідія Богданівна
Викладач екології. Закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка.

Базова освіта є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети й працюють викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін та фізичного виховання.
1.jpgЦиклова комісія забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки та фізичного виховання для усіх спеціальностей коледжу. Навчальна робота циклової комісії організована з урахуванням навчально-виховного процесу та спрямована на формування знань, умінь та навичок студентів із фундаментальних дисциплін.
Методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії: «Впровадження інноваційних методів навчання при викладанні предметів природничо-математичного циклу та фізичного виховання».

Мета діяльності:
 • навчити використовувати одержані знання, уміння і навички для практичного їх впровадження у життєвому просторі людини;
 • розвивати та удосконалювати логічне і абстрактне мислення, просторову уяву, кмітливість і винахідливість;
 • пропагувати здоровий спосіб життя та формувати мотивації і переконання у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя;
 • виховувати духовно та інтелектуально підготовлену до самостійного життя людину з життєвими компетентностями і загальнолюдськими цінностями.
Основні завдання:
 • підвищення роботи методичної комісії, шляхом самоосвіти та самореалізації кожного педагога згідно принципів дидактики;
 • розвивати диференційований, особистісний підхід при організації навчальної діяльності студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
 • пошук та впровадження новітніх методів та технологій на заняттях природничо-математичного циклу;
 • працювати над інтеграцією природничих наук та предметів професійного напрямку.
Шляхи реалізації завдань:
 • самоаналіз та аналіз викладання предметів природничо – математичного циклу та фізичного виховання;
 • створення умов для розвитку і самореалізації студентів;
 • використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.
Напрямки діяльності:
 • розвивати співпрацю викладача та студента, випробовувати нові форми та методи пізнавальної діяльності студентів;
 • розширювати навчально-методичні комплекси по предметах циклу;
 • використовувати на заняттях сучасні технології навчання;
 • вдосконалювати професійні, психолого-педагогічні знання викладачів, методичну майстерність, розвивати принципи педагогічної співпраці, надавати методичну допомогу молодим викладачам;
 • підвищувати фаховий рівень викладачів шляхом стажування, відвідання виставок, семінарів, курсів з метою вдосконалення практичних навичок роботи з сучасними передовими технологіями;
 • систематично ознайомлюватися з навчально-методичною літературою, науковими публікаціями та використовувати їх у навчально-виховному процесі.
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.