Борис Василь Михайлович
Борис Василь Михайлович
Борис Василь Михайлович
Борис Василь Михайлович
Голова циклової комісії, викладач обліково-економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, магістр обліку і аудиту. Працює в Стрийському коледжі ЛНАУ на посаді викладача з 1999 р.

Гавриляк Тетяна Степанівна
Гавриляк Тетяна Степанівна
Гавриляк Тетяна Степанівна
Гавриляк Тетяна Степанівна
Викладач економічних дисциплін, магістр фінансів, кандидат економічних наук. Працює в Стрийському коледжі ЛНАУ з 2011 р., на посаді викладача – з 2015 р.

Лазор Уляна Михайлівна
Лазор Уляна Михайлівна
Лазор Уляна Михайлівна
Лазор Уляна Михайлівна
Викладач економічних дисциплін, спеціаліст І категорії, магістр менеджменту організацій. Працює в Стрийському коледжі ЛНАУ на посаді викладача з 2000 р.

Виваль Наталія Василівна
Виваль Наталія Василівна
Виваль Наталія Василівна
Виваль Наталія Василівна
Викладач обліково-економічних дисциплін, спеціаліст І категорії, магістр менеджменту організацій. Працює в Стрийському коледжі ЛНАУ на посаді викладача з 1999 р.

Пилипенко Людмила Орестівна
Пилипенко Людмила Орестівна
Пилипенко Людмила Орестівна
Пилипенко Людмила Орестівна
Викладач економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, методист. магістр менеджменту. Працює в Стрийському коледжі ЛНАУ з 1984 р., на посаді викладача – з 2000 р.

Гурмус Мар’яна Володимирівна
Гурмус Мар’яна Володимирівна
Гурмус Мар’яна Володимирівна
Гурмус Мар’яна Володимирівна
Викладач економічних дисциплін, спеціаліст ІІ категорії, магістр економіки підприємства. Працює Стрийському коледжі ЛНАУ з 2001 р., на посаді викладача – з 2004 р.

Мош Ольга Володимирівна
Мош Ольга Володимирівна
Мош Ольга Володимирівна
Мош Ольга Володимирівна
Викладач обліково-економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії. Закінчила Бережанський агротехнічний інститут. Працює в Стрийському коледжі ЛНАУ з 1995 р., на посаді викладача з 2003 р.

Дмитрів Алла Іванівна
Дмитрів Алла Іванівна
Дмитрів Алла Іванівна
Дмитрів Алла Іванівна
Викладач економічних дисциплін, спеціаліст ІІ категорії. Закінчила у 2005 р. Львівський державний аграрний університет та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Працює в Стрийському коледжі ЛНАУ на посаді головного бухгалтера з 2017 р., викладача з 2018 р.

Бендз Галина Орестівна
Бендз Галина Орестівна
Бендз Галина Орестівна
Бендз Галина Орестівна
Викладач економічних дисциплін, спеціаліст І категорії, магістр менеджменту. Працює в Стрийському коледжі ЛНАУ на посаді викладача з 1997 р.

Борисович Марія Миколаївна
Борисович Марія Миколаївна
Борисович Марія Миколаївна
Борисович Марія Миколаївна
Викладач економічних дисциплін, спеціаліст ІІ категорії, магістр фінансів. Працює в Стрийському коледжі ЛНАУ на посаді викладача з 2011 р.

Яромій Роман Миколайович
Яромій Роман Миколайович
Яромій Роман Миколайович
Яромій Роман Миколайович
Викладач агрономічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, кандидат сільськогосподарських наук. Працює в Стрийському коледжі ЛНАУ з 2009 р.

Стасів Наталія Богданівна
Стасів Наталія Богданівна
Стасів Наталія Богданівна
Стасів Наталія Богданівна
Викладач, спеціаліст. Працює В Стрийському коледжі Львівського НАУ з 2011 р., на посаді викладача з 2014 р.

Історія та сьогодення циклової комісії обліково-економічних  дисциплін.

У 1994 р. було створено циклову комісію економічних та агрозооветеринарних дисциплін, яку очолила викладач коледжу Перестюк Г. О. У 1995 р. відкрито спеціальність «Бухгалтерський облік». У зв’язку з цим комісію перейменували на циклову комісію обліково – економічних дисциплін. З переходом Перестюк Г.О. на посаду заступника директора з навчальної роботи керівником циклової комісії стає Дуда З. К.

У 2000 р. відкрито другу економічну спеціальність «Біржова діяльність», (згодом «Оціночна діяльність» у зв’язку зі зміною класифікатора спеціальностей).

На даний час у Стрийському фаховому коледжі Львівського національного аграрного університету є дві економічні спеціальності: 071 «Облік і оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

У різні роки цикловою комісією керували Добущак М. Д. та  Бендз Г. О.

Багато уваги приділяють роботі циклової комісії заступник директора з навчальної роботи Здирок М. А. та завідуюча відділом економіки, права і туризму Левкович І. С.

Великий вклад у розвиток і функціонування циклової комісії зробили також колишні працівники коледжу: Дмитришин В. Ф., Чайка А. П. та Кіїв О. В.

Серед викладачів циклової комісії є два кандидати наук: Гавриляк Т. С. (кандидат економічних наук), Яромій Р. М. (кандидат сільськогосподарських наук), а також  два методисти (Пилипенко Л. О., Борис В. М.). Із загальної кількості викладачів 50% складають спеціалісти вищої категорії.

Члени циклової комісії постійно працюють  над вдосконаленням навчально - методичного забезпечення з навчальних дисциплін освітнього процесу.

Крім лекцій, семінарських та практичних занять викладачі використовують такі форми організації наукової діяльності, як конференції (науково-теоретичні, науково-практичні, очні, заочні, Internet-конференції), круглі столи, семінари та ін. із широким залученням здобувачів освіти, науковців, практиків – виробничників.

Значна частина здобувачів освіти разом із науковими керівниками працює над різноманітною проблематикою обліку, фінансів, маркетингу, менеджменту та ін. Їх наукові роботи висвітлюються у наукових виданнях закладів вищої освіти, що впливає на формування та розвиток ключових ( базових, основних) і предметних компетентностей особистості.

Професія бухгалтера є чи не найдавнішою в економічній науці. Історія бухгалтерського обліку налічує майже шість тисяч років і відноситься до IV століття до н. е.

Бухгалтерія – це мистецтво. Це професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії.

Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого фахівця з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності базуються саме на ній.

Діяльність фінансиста полягає в плануванні та управлінні фінансовими потоками. Головне його завдання – це спланувати, куди вкласти гроші; кому чи в кого і скільки позичити; які цінні папери придбати і як максимально вигідно продати свої; як юридично захистити власні права та права компанії.

Фахівець-фінансист може обіймати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, маркетинговому, зовнішньоекономічному відділах підприємств, комерційних організацій, в акціонерних товариствах, інвестиційних фондах і компаніях, комерційних банках, державних фінансових органах, займати посаду провідного спеціаліста страхової компанії. 

Для здобуття престижних професій в нашому коледжі є всі умови: кваліфіковані викладачі, сучасні лекційні зали оснащені мультимедійними установками, комп'ютерні класи, лабораторії інформаційних систем, обліку та фінансів, інтернет - центр, інтерактивні дошки, видавничий центр та ін.

Щоб закріпити теоретичні знання, здобувачам освіти пропонується відповідна база практики, зокрема, це і центральна бухгалтерія та бухгалтерія навчально – дослідного господарства нашого закладу освіти, де вони мають змогу проходити як практичні заняття на виробництві, так і навчальну та виробничу практики.

У вільний від занять час здобувачі освіти займаються художньою самодіяльністю, в спортивних секціях та просто гарно відпочивають серед чудової природи Карпат на власній базі коледжу в с. Дубина Сколівського району.

Випускники мають можливість продовжувати навчання за обраною спеціальністю у закладах вищої освіти за скороченою формою навчання.
i2.jpg
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.