Ситор Ольга Олексіївна
Ситор Ольга Олексіївна
Ситор Ольга Олексіївна
Ситор Ольга Олексіївна
Голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін. Закінчила ЛДУ ім. І.Франка, працює в коледжі з 1996 року. Викладач дисциплін «Українська мова», «Українська література».

Бунько Світлана Михайлівна
Бунько Світлана Михайлівна
Бунько Світлана Михайлівна
Бунько Світлана Михайлівна
Закінчила ЛНУ ім. І.Франка, працює в коледжі з 2002 року. Викладач дисциплін «Українська мова», «Українська література», «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Цехоня Ірина Василівна
Цехоня Ірина Василівна
Цехоня Ірина Василівна
Цехоня Ірина Василівна
Закінчила Прикарпатський державний університет ім. В.Стефаника, працює в коледжі з 1980 року. Викладач дисциплін «Історія України», «Історія української культури», «Професійний етикет», «Сімейно-побутова культура».

Федитник Наталія Дмитрівна
Федитник Наталія Дмитрівна
Федитник Наталія Дмитрівна
Федитник Наталія Дмитрівна
Голова методоб’єднання кураторів груп. Закінчила ЛДУ ім. І.Франка, працює в коледжі з 1983 року. Викладач дисциплін «Всесвітня історія», «Соціологія».

Айхлер Уляна Іренеївна
Айхлер Уляна Іренеївна
Айхлер Уляна Іренеївна
Айхлер Уляна Іренеївна
Закінчила ЛДУ ім. І.Франка, працює в коледжі з 1993 року. Викладач дисципліни «Зарубіжна література».

Бекетова Ольга Михайлівна
Бекетова Ольга Михайлівна
Бекетова Ольга Михайлівна
Бекетова Ольга Михайлівна
Закінчила ЛНУ ім. І.Франка, працює в коледжі з 1995 року. Викладач дисциплін «Історія України», «Ораторське мистецтво».

Боляк Оксана Василівна
Боляк Оксана Василівна
Боляк Оксана Василівна
Боляк Оксана Василівна
Закінчила Київський національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, працює в коледжі з 2000 року. Викладач дисциплін «Історія України», «Історія держави і права України», «Соціологія», «Правознавство».

Васільєва Олена Сергіївна
Васільєва Олена Сергіївна
Васільєва Олена Сергіївна
Васільєва Олена Сергіївна
Закінчила ЛНУ ім. І.Франка, працює в коледжі з 2001 року. Кандидат філософських наук, доцент. Викладач дисциплін «Основи філософських знань», «Людина і світ», «Психологія».

Бовтач Оксана Миколаївна
Бовтач Оксана Миколаївна
Бовтач Оксана Миколаївна
Бовтач Оксана Миколаївна
Закінчила ЛНУ ім. І.Франка, працює в коледжі з 2004 року. Викладач дисциплін «Українська мова», «Українська література».

Калічак Мар’яна Степанівна
Калічак Мар’яна Степанівна
Калічак Мар’яна Степанівна
Калічак Мар’яна Степанівна
Закінчила Прикарпатський державний університет ім. В.Стефаника, працює в коледжі з 2007 року. Викладач дисциплін «Культурологія», «Художня культура», «Людина і світ».

Суділовська Марія Михайлівна
Суділовська Марія Михайлівна
Суділовська Марія Михайлівна
Суділовська Марія Михайлівна
Закінчила ЛНУ ім. І.Франка у 2000 р., працює в коледжі з 2009 року. Кандидат педагогічних наук. Викладач дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія».

Баран Наталія Іванівна
Баран Наталія Іванівна
Баран Наталія Іванівна
Баран Наталія Іванівна
Закінчила ЛНУ ім. І.Франка. Викладач дисциплін «Українська мова», «Українська література»

З історії комісії
Комісія соціально-гуманітарних дисциплін була створена у 60-х роках, очолювала її Салова І.Д., а з 1975 року по 1983 рік керувала комісією Корольова В.І. З 1983 по 1997 рік комісію очолював Струк Р.Й. Тоді комісія складалася з викладачів фізкультури (Вечерік Л.Р., Марків У.Є., Кущ Р.Й., Петринець Л.Р., Яцура М.М.), початкової військової підготовки (Дубенко М.Г., Тітов Ф.П.), іноземних мов (Венгриноч О.Й., Кедик С.Я.) та суспільних дисциплін (Дурда О.М., Бекетова О.М, Завозіна Л.Б., Федитник Н.Д., Ситор О.О., Яцентюк С.Я.).
З 1997 року комісію очолила Бекетова О.М. з 2000 року у зв’язку з відкриттям спеціальності “ Правознавство” комісія поповнилася викладачами-юристами: Мацюпа А.А., Іванишин Ф.І., Бугай Р.Г. та ін. У 2006 році у зв’язку із створенням комісії іноземних мов та комісії юридичних дисциплін було проведено реорганізацію комісії.
У 2011 році комісію соціально-гуманітарних дисциплін очолила Ситор О.О. На даному етапі до складу комісії входять 12 викладачів, що працюють на постійній основі ( Бекетова О.М., Федитник Н.Д., Ситор О.О., Айхлер У.І., Боляк О.В., Васільєва О.С., Бунько С.М., Калічак М.С., Суділовська М.М., Цехоня І.В., Бовтач О.М., Баран Н.І.)
Васільєва О.С. у 2007 році захистила дисертацію і отримала ступінь кандидата філософських наук, а у 2014 році отримала вчене звання – доцент. Суділовська М.М. у 2017 році захистила дисертацію і отримала ступінь кандидата педагогічних наук. Федитник Н.Д., Айхлер У.І., Бекетова О.М. Ситор О.О., Васільєва О.С., Бунько С.М., Боляк О.В., Суділовська М.М. - викладачі-методисти.
Члени циклової комісії працювали над створенням музею історії коледжу та музею історії січових стрільців, який було урочисто відкрито 3 вересня 2014 року.
Педагогічна майстерність, постійний пошук, активна громадянська позиція – характерні риси кожного члена циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін. Основними напрямками діяльності викладачів комісії є підвищення якості освітнього процесу в контексті сучасних цивілізаційних змін, проведення дослідницько-експериментальної та організаційно-методичної роботи.
Пріоритетними напрямками діяльності циклової комісії є:
 • розвиток інтересу у студентів до проблемно-пошукових і дослідницьких завдань;
 • використовування у навчанні матеріалів і прикладів із суспільно корисної праці студентів;
 • підпорядкування когнітивного розвитку студентів виховним, навчальним і розвиваючим завданням;
 • розвиток інтелектуальних, пізнавальних, естетичних вмінь та навичок студентів;
 • виховання любові та поваги до рідного краю, Батьківщини;
 • естетичне виховання – формування та розвиток почуття прекрасного;
 • морально-етичне виховання – формування навичок суспільної поведінки;
 • формування та розвиток когнітивно-творчих здібностей студентів;
 • формування навичок самостійної роботи у студентів;
 • формування та розвиток інтересу до навчання шляхом досліджень.
Основні напрями роботи викладачів циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін
Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін працює над такими проблемами:
 • модернізація змісту, форм і методів освітнього процесу, що забезпечує розвиток особистості, здатної на відповіді, адекватні викликам часу;
 • реалізація завдань системи національного виховання студентів, спрямованої на формування світоглядної підготовки, соціальної активності і громадянської відповідальності;
 • розвиток задатків і обдарувань кожного студента і забезпечення на цій основі компетентності і конкурентоспроможності особистості;
 • організація інноваційної діяльності викладачів шляхом самоосвіти, самоорганізації і саморозвитку, через опанування нових компетенцій, підвищення педагогічної майстерності, творчої ініціативи.
Саме цьому підпорядкована мета та завдання діяльності викладачів циклової комісії, зазначені у плані та тематиці планових засідань. Серед них:
 • інтенсифікація освітнього процесу та організація самостійної роботи студентів на заняттях соціально-гуманітарних дисциплін;
 • розв’язання завдань гуманізації освіти, плекання творчої особистості студента;
 • організаційно-методичне забезпечення практичних та семінарських занять під час вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу;
 • презентація досвіду роботи викладачів з впровадження в освітній процес технологій активного навчання;
 • аналіз стану виховної роботи серед студентів коледжу;
 • самоактуалізація викладачів циклової комісії.
У центрі уваги циклової комісії – проблема духовно-креативного розвитку викладача, збагачення його технологічного потенціалу. Є чимало форм і напрямів її вирішення: відкриті заняття, майстер класи, методичні проекти.
Робота циклової комісії спрямована на активізацію пізнавальної діяльності, розвиток творчих здібностей та критичного мислення студентів, формування національної свідомості, патріотизму, загальнолюдських та національних цінностей, виховання соціально-активної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій.
Своєю працею викладачі комісії створюють найсприятливіші можливості для розкриття кожної особистості відповідно до її здібностей, інтересів і нахилів. З цією метою вони здійснюють методичне забезпечення нового змісту навчання. Одне з чільних місць належить комп’ютеризації навчального процесу.
Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням професійного рівня, подають матеріали до фахових видань, обмінюючись досвідом в Інтернет-ресурсах «На Урок», «Всеосвіта», «Суперурок» та ін., проводять відкриті навчальні заняття, семінари, тематичні лекторії, конференції до історико-культурних подій, виховні заходи, організовують і проводять екскурсії до історико-культурних об’єктів України; постійно проводять профорієнтаційну роботу, примножуючи імідж коледжу.
82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.