Відкрите заняття з дисципліни «Офісне програмне забезпечення»

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

12 жовтня 2021 року викладач Солонинко Н. М. провела відкрите заняття з дисципліни «Офісне програмне забезпечення» в групі К-21. Тема заняття: «Використання формул в електронних таблицях. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки та діапазони комірок».

На занятті були присутні викладачі циклової комісії професійної підготовки спеціальності  «Комп’ютерні науки» та інформатики, представники адміністрації.

Відкрите заняття пройшло у формі лабораторної роботи і мало на меті з’ясувати різницю між абсолютними, відносними та змішаними посиланнями, розглянути правила їх запису в формулах та навчити складати формули з використанням цих посилань табличному процесорі Microsoft Excel. Здобувачі освіти успішно справились з поставленими завданнями та отримавши високі бали за виконану лабораторну роботу.

На занятті викладач вміло використала сучасні методи навчання, продемонструвала належний рівень знання матеріалу, вміння працювати з аудиторією здобувачів освіти. Присутні ж відмітили професійну майстерність викладача та високу активність здобувачів освіти на занятті.


82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.