Image

Яцентюк Світлана Ярославівна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Освіта: вища, Вінницький Державний педагогічний інститут,1995рік ,учитель історії і правознавства. Львівський національний університет імені І. Франка, 2006 рік, юрист.

Підвищення кваліфікації
 • Львівський навчально-науковий центр професійної освіти Національного  педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, з 04.12.2019р. до 31.01.2020р., свідоцтво №12 СПК  02125295  від 31.01.2020 р.

 • Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету, з 22.01 2020 р.до 25.02.2020р., свідоцтво ПК  00493735/000015-20.

Науково-методична діяльність
 • Участь у всеукраїнській конференції «Імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту» (Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну. 5.12.2019 р.)
 • Участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» ( м.Переяслав. 30.09.2020.)
 • Участь у XIV відкритій міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Успешен тот, кто творит (УО «Брестський національний технічний університет» філія БрНТУ Політехнічний коледж, 18.03.2021 р.)
 • Участь у Всеукраїнській науковій онлайн конференції на тему: «Інтерактивні інструменти, технології та методи в освіті» (AT MSHUB, 11.09.-12.09.2021 р.)
 • Участь у Всеукраїнській науковій онлайн конференції на тему: «Організація взаємодії зі здобувачами освіти. Сучасні онлайн інструменти.» (ІППО, 19.09-20.09.2021р.)
 • Участь в науково-практичній конференції на тему: «Наукові засади державотворення: історія, сучасність і перспективи» (Івано-Франківський коледж Львівського НАУ, 26.10.2021 р.)
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції на тему: «Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО» (Київський фаховий коледж електронних приладів, 02.11.2021 р.)
Друковані праці
 • «Професія юриста - це престижно!» г. Рідне поле, жовтень, 2019 р.

 • «Подорож до столиці» г. Гомін волі, листопад, 2019 р.

 • «Еволюція становлення сучасного українського парламентаризму» (Збірник № 63 тез доповідей міжнародної науково – практичної інтернет – конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»  30.09.2020 р., м. Переяслав.)

 • «Педагогічні технології формування правового виховання» (Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 12.02.2021 р., м. Переяслав. Україна.)

 • «Інтерактивні методики викладання правничих знань у вищій школі» (Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування ЗФПО» 02.11.2021 р. , м. Київ )


82408, Україна, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169
© 2022 СФК ЛНУП. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать ВСП "Стрийський фаховий коледж Львівського НУП" або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.