Спеціальність:  5.08010102 "Землевпорядкування" 

Напрям підготовки: 0801 "Геодезія та землеустрій" 

ОКР: «молодший спеціаліст»

Кваліфікація: 3115 «Технік-землевпорядник»

Термін навчання: 

 • на базі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 міс.;
 • на базі повної загальної середньої освіти - 2 роки 10 міс.

Ліцензований обсяг: 50 осіб денної форми навчання

Дисципліни фундаментальної та професійної підготовки, що вивчаються:

 • Основи ґрунтознавства
 • Основи сільськогосподарського виробництва
 • Основи меліорації і ландшафтознавство
 • Безпека життєдіяльності
 • Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва 
 • Основи підприємництва і управлінської діяльності
 • Основи екології
 • Вища математика
 • Комп'ютеризація землевпорядного виробництва
 • Основи стандартизації, сертифікації і метрології
 • Топографічне і землевпорядне креслення 
 • Геодезія
 • Фотограмметрія
 • Геодезичні роботи при землеустрої
 • Охорона праці
 • Земельне право
 • Земельний кадастр
 • Землевпорядне проектування
 • Державний контроль та моніторинг земель
 • Основи картографування
 • Управління земельними ресурсами
 • Грошова оцінка земель та нерухомості
 • Охорона праці в галузі
 • Земельний кодекс України
 • Основи діловодства
 • Основи планування сільських населених місць
 • Організація і планування робіт по ЗВ
 • Автоматизована обробка земельно-кадастрової інформації
 • Історія земельних відносин і землеустрою

Навчальні практики:

 • Теодолітне знімання 
 • Нівелювання
 • Мензульне знімання
 • Тахеометричне знімання
 • Основи сількогосподарського виробництва
 • Грунтознавство
 • Придбання робітничої професії
 • Створення опорних мереж
 • Автоматизоване знімання території
 • Вирішення виробничих ситуаційних завдань
 • Землевпорядне проектування

Навчальні практики проводиться із застосуванням сучасних геодезичних приладів та комп’ютерних програм, зокрема це: 

 • Електронний тахеометр Sokkia SET 650RX
 • Електронний нівелір Leica Sprinter 150M
 • Електронні теодоліти SOUTH ET 20, FOIF DT 102C
 • Електронні рулетки Leica DISTO D2
 • Комплекти нівелірів Sokkia С410
 • Теодоліт 4T-30П
 • Мензульний комплект
 • Рулетки
 • Програма «Digitals»
 • Програма «Auto СAD»
 • Програма «Credo Dat 3.0»
 • Програма «MapInfo»
 • Програма «Земля»
 • Програма «Геодезичний калькулятор»

За спеціальністю «Технік-землевпорядник» можна працювати в у відділах Держземагенства всіх рівнів, відділах Центру державного земельного кадастру, приватних землевпорядних організаціях, акціонерних, колективних сільськогосподарських підприємствах, місцевих радах на посадах землевпорядника, геодезиста, реєстратора, керівника виробничого підрозділу. Технік-землевпорядник проводить всі види топографо-геодезичних та кадастрових робіт, складає технічні документації для приватизації земельних ділянок і переоформлення державних актів, технічні документації по зміні цільового призначення земельних ділянок,   розробляє проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проводить інвентаризацію земель, веде державну реєстрацію земельних ділянок та.ін.

По закінчені курсу навчання в коледжі технік-землевпорядник повинен 

Знати:

 • закони та постанови уряду з питань розвитку галузі науки і виробництва;
 • інструкції та керівні матеріали з проведення геодезичниз робіт;
 • будову геодезичних приладів, електронних геодезичних приладів;
 • технологію проведення наземної зйомки та техніку обчислювальних робіт з використанням комп’ютерної техніки;
 • способи зобаження рельєфу за матеріалами зйомки;
 • способи і точність створення геодезичних мереж згущення;
 • методи складання карт, планів і профолів;
 • способи вирахування площ;
 • способи урівнювання координат і відміток геодезичних пунктів;
 • порядок проведення геодезичних вишукувань для потреб сільського господарства;
 • техніку безпеки при проведенні геодезичних робіт;
 • терміни та визначення основних понять з геодезії, державні стандарти на виготовлення геодезичних приладів, їх будову, відлікові пристрої, перевірки, основні способи геодезичних вимірювань у державних геодезичних мережах згущення, принцип та роботу з сучасними світлодалекомірами, електронними тахеометрами та комп’ютерами.
 • зміст землеустрою;
 • теоретичні, методологічні основи та технологію землевпорядного проектування;
 • методику техніко-економічного обґрунтування організації території землеволодінь і землекористувань;
 • технічне та робоче проектування;
 • територіальний та внутрішньогосподарський землеустрій;
 • зміст нормативно-технічної документації та планово-картографічного матеріалу;
 • організацію і планування землевпорядних робіт;
 • структуру землевпорядних органів;
 • основи нормування, планування і фінансування землевпорядних робіт;
 • заходи щодо охорони земель і навколишнього середовища.
 • суть земельних відносин та землевпорядкування історичних епох;
 • закономірності організації землі як засобу виробництва;
 • раціональне використання та охорону земель, для рівноправного розвитку всіх форм господарювання.

Вміти:

 • складати  топографічні плани  і карти землекористувань та землеволодінь;
 • визначати площу і складати експлікації;
 • користуватися геодезичними приладами, світлодалекомірами, електронними тахеометрами, комп’ютерами та іншими геодезичними обладнаннями;
 • створювати зйомочну основу на місцевості за попередньо складеним проектом;
 • виконувати теодолітну, тахеометричну та мензульну зйомки місцевості, геометричне і тригонометричне нівелювання;
 • застосовувати мікрокалькулятори, комп’ютерну техніку, світлодалекоміри, електронні тахеометри при виконанні геодезичних робіт;
 • забезпечувати безпечне проведення робіт і здійснювати контроль за дотриманням правил охорони праці та пожежної безпеки
 • проводити накладку креслярських інструментів і готувати їх до креслярських робіт;
 • виконувати елементи графіки олівцем, рейсфедером, кронциркулем, кривоніжкою та креслярським пером;
 • викреслювати топографічні та землевпорядні умовні знаки;
 • оформляти шрифтами плани, проекти і карти;
 • викреслювати і оформляти технічну документацію;
 • копіювати креслення різними способами, в тому числі зі зміною масштабу;
 • розмножувати креслення за допомогою сучасної копіювальної техніки;
 • ілюмінувати плани землекористувань з відтінком меж та проектних ділянок;
 • викреслювати, оформляти топографічні плани та від дешифровані аерофотознімки та фото плани.
 • користуватися схемами і проектами землеустрою;
 • обґрунтовувати проекти організації території землекористувань;
 • виготовляти планово-картографічний матеріал, оформляти технічні звіти та документи, що засвідчують право користування землею;
 • проектувати елементи влаштування території сільськогосподарських угідь;
 • розробляти систему сівозмін у господарствах;
 • проводити розробку робочих проектів в землеустрої;
 • проектувати заходи щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища, відновлення і підвищення родючості грунтів, попередження деградації земель від негативних явищ;
 • проводити облік землевпорядних робіт та складати звіти у вищі органи.
 • аналізувати історичні закономірності фактів, дій та документів на кожному історичному етапі форми володіння та користування землею;
 • характеризувати форми, принципи та види землеустрою та їх фактичне здійснення;
 • науково обґрунтувати суть земельного влаштування як явища суспільного життя;
 • аналізувати закономірності організації земель як засобу виробництва.

Випускники мають можливість продовжувати навчання за обраною спеціальністю у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання, зокрема на землевпорядному факультеті  Львівського національного аграрного університету, Інституті геодезії Національного університету «Львівська політехніка» та ін. 

Наші контакти

82400, Україна, Львівська область, м.Стрий, вул. Львівська, 169

(03245) 5-20-02, (03245) 5-53-84

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2015-2019 СК ЛНАУ. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Стрийському коледжу Львівського НАУ або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.