Спеціальність: 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК»

Напрям підготовки: 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»»

ОКР: «молодший спеціаліст»

Кваліфікація: 3113 «Технік-електрик»

Термін навчання:

 • на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 міс.;
 • на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 міс.;
 • на базі ОКР "кваліфікований робітник" - 1 рік 10 міс.

Ліцензований обсяг: 50 осіб денної форми та 50 осіб заочної форми навчання.

Дисципліни фундаментальної та професійної підготовки, що вивчаються:

 • Вища математика;
 • Теоретичні основи електротехніки;
 • Інженерна та комп’ютерна графіка;
 • Комп’ютери і комп’ютерні технології;
 • Інженерна механіка;
 • Основи теплотехніки та гідравліки;
 • Основи електроніки та мікропроцесорної техніки;
 • Основи автоматики;
 • Конструкційні та електротехнічні матеріали;
 • Контрольно-вимірювальні пристрої і основи метрології;
 • Монтаж електрообладнання і системи керування;
 • Основи технічної творчості;
 • Правила дорожнього руху;
 • Основи керування автомобілем;
 • Будова та експлуатація автомобіля;
 • Основи охорони праці;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Основи екології;
 • Механізація і технологія виробництва зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;
 • Електропостачання сільського господарства;
 • Економіка сільського господарства і організація агроенергосервісу;
 • Експлуатація та ремонт електроустаткування та засобів автоматизації;
 • Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу;
 • Електропривід сільськогосподарських машин;
 • Електричне освітлення і опромінення;
 • Електротехнологія.

Навчальні практики з дисциплін:

 • ознайомлювальна;
 • слюсарна;
 • механічна;
 • зварювальна;
 • електромонтажна;
 • технічного обслуговування і ремонту електрообладнання та засобів автоматики;
 • вирішення виробничих ситуаційних завдань.

Виробничі практики проводились на сучасних передових сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, зокрема це:

 • СФГ «Повернення», Львівська обл., Стрийський р-н, с. Ярушичі;
 • ПАТ «Львівобленерго», Срийський РЕМ, Львівська обл., м. Стрий;
 • ФГ «Надія», Львівська обл., Стрийський р-н, с. Жулин;
 • МПП «ОБРІЙ», Львівська обл., Стрийський р-н, с. Подорожнє;
 • ТзОВ «ОНІКС», Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Дашава;
 • ФГ «Годів В.+Р.Є.», Львівська обл., Стрийський р-н, с. Нежухів;
 • Дрогобицький РЕМ, Львівська обл., м. Дрогобич;
 • СФГ «Весна», Львівська обл., Стрийський р-н, с. Лисятичі;
 • ДП «Стрийський ВРЗ», Львівська обл., м. Стрий;
 • МПП Фірма «Західбуд», Львівська обл., м. Стрий.

Навчаючись в коледжі студенти здобувають робітничі професії:

 • електромонтер ІІІ розряду з ремонту обслуговування електроустаткування;
 • водій транспортних засобів категорії «В».

Технік-електрик може працювати:

 • на сільськогосподарських та переробних підприємствах різних форм власності: державних, кооперативних, приватних і фермерських;
 • на енергетичних підприємствах: райони електричних мереж, магістральні електромережі, монтажні підприємства, ремонтно-обслуговуючих.

Технік-електрик може працювати на посадах:

 • технік-електрик з монтажу і налагодження електрообладнання;
 • технік-електрик з експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики;
 • завідувач електроремонтної майстерні;
 • майстер з ремонту приладів та апаратів;
 • електрик дільниці цеху;
 • електромонтажник – налагоджувальник, електромонтажник силових мереж та електроустаткування.

«Технік-електрик» повинен володіти, глибокими професійними знаннями, практичними навичками і вміннями, постійно працювати над підвищенням свого культурного і професійного рівня, виховувати в собі любов до праці, відповідально відноситися до дорученої справи, проявляти ініціативу і творчість в роботі. 

Технік-електрик повинен

Знати:

 • закони суспільного і економічного розвитку;
 • інструкції та керівні матеріали зі спеціальності;
 • будову, принцип дії електричних машин, апаратів, приладів, що застосовуються в сільськогосподарському виробництві;
 • основи електротехніки і електроніки, методи розрахунку електричних кіл, будову контрольно-вимірювальних приладів, методи технічних і лабораторних вимірювань;
 • стандарти в галузі вимірювань, будову електричних машин, датчиків, підсилювачів та інших елементів автоматики;
 • методи розрахунку електроприводів, освітлення, опромінення, електронагрівних установок;
 • методи вибору електродвигунів, пускозахисної апаратури, засобів автоматики та проводів і кабелів;
 • способи зменшення втрат електроенергії в електроприводах;
 • розрахунок і вибір низьковольтних мереж і ТП;
 • принцип побудови принципіальних схем і схем з’єднань;
 • основи теорії автоматичного контролю керування і регулювання технологічними процесами;
 • основні поняття про теорію надійності;
 • будову, принцип дії, основні характеристики мікропроцесорів, мікро – ЕОМ і принципи побудови програм для них;
 • схеми автоматизації технологічних процесів у тваринництві і рослинництві, побудова і вибір засобів автоматизації;
 • способи раціонального використання електричної енергії;
 • структуру та принцип функціонування ПЕОМ: склад та принцип роботи операційних систем, найпоширеніше програмне забезпечення, призначення основних функцій, принципи роботи прикладних програм загального використання;
 • систему планово-попереджувального ремонту і технічного обслуговування електрообладнання сільськогосподарських підприємств;
 • правила    монтажу,    налагодження    і    випробування електрообладнання;
 • методи і засоби діагностики технічного стану електрообладнання, що застосовуються в різних галузях аграрного виробництва;
 • технологію електромонтажних, експлуатаційних і ремонтних робіт;
 • правила безпеки праці, заходи з охорони навколишнього середовища;
 • основи організації і управління трудовим колективом;
 • економічні методи господарювання, технічне нормування і систему оплати праці;
 • організацію маркетингової діяльності на сільськогосподарському підприємстві;
 • напрями, організацію та методи оцінки ефективності енергозберігаючих заходів в агропромисловому комплексі.

Вміти:

 • читати принципіальні, монтажні схеми і схеми з’єднань;
 • проводити необхідні технічні розрахунки з використанням довідкової літератури;
 • користуватися   контрольно-вимірювальними   приладами   і інструментами;
 • проводити  роботи   з   монтажу   внутрішніх   проводок, електроприводів, освітлювальних   і   опромінюючих   установок, нагрівальних установок, заземлення (занулення) та виконувати їх випробування;
 • проводити монтаж вторинних кіл шаф, ящиків, панелів керування;
 • вибирати оптимальні режими роботи електрообладнання і засобів автоматизації;
 • самостійно проводити наладку засобів захисту і регулювання машин;
 • проводити наладку електроприводів машин, агрегатів і потокових ліній, освітлювальних і нагрівальних установок;
 • знімати різні характеристики електронних приладів і пристроїв;
 • налагоджувати електронні пристрої, які складаються з окремих елементів та інтегральних схем;
 • виявляти і усувати несправності електрообладнання в схемах керування, в КВП і засобах автоматики, зв’язку, обчислювальній техніці і ЕОМ, працювати на випробувальних і регулювальних та діагностичних стендах;
 • працювати з текстовим редактором WORD; працювати з табличним процесором ЕХСЕL; працювати з інформацією в Іnternet і з прикладними програмами виробничого характеру;
 • організовувати ефективну експлуатацію та своєчасний ремонт і технічне обслуговування електрообладнання, засобів автоматики і зв’язку, КВП, обчислювальної техніки і спеціального електрообладнання сільськогосподарського виробництва;
 • організовувати роботу електротехнічної служби;
 • керувати роботою електроремонтної майстерні і забезпечувати високоякісний ремонт і ТО електрообладнання і засобів автоматизації;
 • визначати потребу в трудових і матеріально-технічних ресурсах;
 • вести технічну документацію на монтаж, наладку, експлуатацію і обслуговування електрообладнання і засобів автоматизації;
 • визначати і аналізувати економічні показники використання техніки, КВП і автоматики, визначати економічну ефективність їх застосування;
 • забезпечувати дотримання  правил  технічної  експлуатації електроустановок, електрообладнання і засобів автоматизації;
 • забезпечувати виконання правил безпеки, життєдіяльності та протипожежного захисту.

Випускники мають можливість продовжувати навчання за обраною спеціальністю у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання таких як Львівський національний аграрний університет, Національний університет «Львівська політехніка» та ін.

Наші контакти

82400, Україна, Львівська область, м.Стрий, вул. Львівська, 169

(03245) 5-20-02, (03245) 5-53-84

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2015-2019 СК ЛНАУ. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Стрийському коледжу Львівського НАУ або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.