Спеціальність: 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

Напрям підготовки: 030509 "Облік і аудит" 

ОКР: «молодший спеціаліст»

Кваліфікація: «Бухгалтер»

Термін навчання: 

 • на базі базової загальної середньої освіти - 2 роки 10 міс.; 
 • на базі повної загальної середньої освіти - 1 рік 10 міс.;
 • на базі ОКР «кваліфікований робітник» - 10 міс.

Ліцензований обсяг: 50 чоловік денної форми навчання

Дисципліни фундаментальної та професійної підготовки, що вивчаються:

 • Управлінський облік
 • Фінансовий облік 
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Облік і звітність у бюджетних установах
 • Контроль і ревізія
 • Податкова система
 • Казначейська справа
 • Фінанси 
 • Гроші та кредит
 • Маркетинг
 • Розміщення продуктивних сил
 • Менеджмент
 • Планування та організація виробництва
 • Технологія галузі рослинництва
 • Технологія галузі тваринництва
 • Технологія галузі механізації
 • Кооперація в АПК
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі
 • Навчальні практики з дисциплін:
 • Інформатика  та комп’ютерна  техніка
 • Економічний аналіз
 • Інформаційні систем і технології в обліку
 • Фінансовий облік
 • Планування та організація виробництва

Виробничі практики проводиться на сучасних передових підприємствах різних форм власності, зокрема це: Головне управління агропромислового розвитку Стрийського району, управління держкомзему, Уравління праці та соціального захисту населення, агрофірма «Торговий дім» та ін.

За спеціальністю «Бухгалтер» можна працювати в державних, акціонерних, колективних, фермерських господарствах агропромислового комплексу, бухгалтерами, бухгалтерами ревізорами, касирами, головними чи старшими бухгалтерами промислових підприємств, приватних фірм та організацій.

По закінчені курсу навчання в коледжі бухгалтер повинен 

Знати:

 • нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 
 • облікову політику, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації;
 • правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві, план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій; 
 • систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.
 • керівні матеріали по питаннях обліку і звітності  в сільському господарстві;
 • організацію і техніку бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах;
 • прогресивні форми і методи бухгалтерського обліку;
 • організацію фінансової роботи;
 • основу наукової організації, нормування і оплати праці;
 • шляхи підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції;
 • застосування обчислювальної техніки в бухгалтерському обліку, теорію проектування і технологію машинної обробки економічної інформації;
 • принципи і прийоми визначення узагальнюючих показників, необхідних для зведення і аналізу статистичних даних;
 • прийоми і методи економічного аналізу;
 • земельне і трудове законодавство;

Вміти:

 • правильно і раціонально будувати бухгалтерський облік і звітність у відповідності з сучасними вимогами по організації виробництва і управління господарством у строгій відповідності з встановленими правилами ведення обліку;
 • впроваджувати передові форми і методи бухгалтерського обліку з широким використанням сучасної обчислювальної техніки і засобів зв'язку;
 • складати оперативні фінансові плани, вміти калькулювати собівартість продукції, робіт і послуг;
 • визначати показники продуктивності праці і рентабельності виробництва окремих видів продукції, галузей і в цілому по господарству;
 • правильно облічувати і здійснювати господарські, фінансові і розрахункові операції;
 • суворо дотримувати касову і розрахункову дисципліну;
 • забезпечувати правильне витрачання державних засобів за призначенням;
 • своєчасно і правильно виявляти результати інвентаризації засобів господарства.

Випускники мають можливість продовжувати навчання за обраною спеціальністю у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання таких як Львівський національний аграрний університет, Національному університеті біоресурсів та природокористування України, та ін. 

Наші контакти

82400, Україна, Львівська область, м.Стрий, вул. Львівська, 169

(03245) 5-20-02, (03245) 5-53-84

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2015-2019 СК ЛНАУ. Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Стрийському коледжу Львівського НАУ або безпосередньому авторові цих матеріалів. Використання будь-якого матеріалу, що міститься на сайті, дозволене тільки із посиланням на даний ресурс.